Έχουν ασπίδα τα "δικά τους παιδιά"

31
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015

Να υποχρεώσουν τους δήμους και τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες να προσλαμβάνουν συγκεκριμένο αριθμό συμβασιούχων 6 ή 8 μηνών με ΑΣΕΠ, εις βάρος των κονδυλίων των προμηθευτών. Θα προκύψει μηδενικό κόστος ή και όφελος για το δημόσια οικονομικά.

Σε πόστα διοικητικά, τα "δικά μας παιδιά" (αυτά που μπήκαν από το παράθυρο αλλά τα θεωρούμε και τμήμα της εργατικής τάξης και του δοκιμαζόμενου λαού) χρησιμεύουν ως ασπίδα προστασίας των δημάρχων και των ανώτερων κρατικών λειτουργών για να κάνουν ανεμπόδιστοι τις αρπαχτές τους.
syntagmatika_anergos , 45 χρ.
Σχόλια
Κάρτα στοιχείων ανέργου
Φύλο: Άντρας
Ηλικία: 45 χρ.
Επάγγελμα: -
Περιοχή: -
Διάστημα ανεργίας

Στοιχεία