Πούντη πούντη η δουλίτσα

23
ΜΑΡΤΙΟΥ
2015

Ακόμα τούτο το βιογραφικό άνεργοι, άνεργοι (ακόμα τουτ΄ η άνοιξη ραγιάδες, ραγιάδες).

450 και ένα βιογραφικά. Δουλειές; Να φαν και αι κόται.

Πούντη πούντη η δουλίτσα; Ψάχτην ψάχτην δε θα τη βρεις.

- Πού ζεις, χρυσέ/ή μου; Απο τον ουρανό νομίζεις ότι έρχονται οι δουλειές;
- Όταν ο Θεός έβρεχε δουλειές, δεν είχα σήμα στο κινητό.
σαν πας στην καλαματα
Σχόλια

Στοιχεία