Αποστολή
Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά
Δημογραφικά στοιχεία (προαιρετικά)
Όροι χρήσης και αποστολής
Στο «Ημερολόγιο ενός ανέργου» φιλοξενούνται κείμενα που καταχωρούνται εδώ, αρκεί να μην παραβιάζουν τη νομοθεσία και να είναι εντός θέματος: να περιγράφουν, δηλαδή, προσωπικές εμπειρίες και βιώματα από τη δύσκολη περίσταση της ανεργίας.
Τα κείμενα έχουν ανώτατο όριο 2000 χαρακτήρες.
Η δήλωση του ονόματος του αποστολέα είναι απολύτως προαιρετική. Απαιτείται μόνο το email του και ένα ψευδώνυμο.
Κατά τη δημοσίευση των κειμένων ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διορθώσεις, χωρίς πάντως να αλλοιώνεται η ουσία τους. 
Επιλογή των πιο χαρακτηριστικών κειμένων είναι πιθανόν να αναδημοσιευθεί, με ευθύνη και κατά την κρίση των υπευθύνων της καμπάνιας, χωρίς να απαιτείται σχετική προειδοποίηση ή έγκριση των συντακτών τους.

Στοιχεία